Dětský den v Opatově 2017

28.07.2017 09:28

Dne 3.6. 2017 od 14.00- 17.00hod. se uskutečil ve Farském lese v Opatově Dětský den "POHÁDKOVÝ LES", kterého se mimo jiných zůčastnila i naše základní organizace. Na našem stanovišti u včelky Máji si mohly děti vyzkoušet letovou dráhu včelky z úlu na květ a zpět a přitom, když vybočily vytýčené trasy tak se ozval zvukový signál. U trasy se dala zvolit různá obtížnost, potom děti dostaly sladkou odměmu. Dále mohly děti i dospělí ochutnat voší s letošním medem, nahlédnout do proskleného úlu a prohlédnot včelařské pomůcky včetně nástavkového úlu, mezistěn rámečků. Za organizaci našeho stanoviště bych rád poděkoval př. Zikovi za přípravu stanoviště, př. Trčkovi s vnučkou a Marcele Slaninové za obsluhu stanoviště. P.S. fotografie jsou ve fotogalerii na konci.