Mimořádné vaterinární nařízaní

19.03.2015 22:16

Vážení přátelé,
dnes jsem obdržel od OO Svitavy mimořádné veterinární nařízení, ze kterého vyplývá, že všichni včelaři našeho okresu s výjimkoun těch, kteří mají vyšetření zimní měli s výsledkem 0 roztočů, jsou povinni provést do 15.4.2015 mimořádné jarní léčení nátěrem plodu a následnou fumigací. Dále se v tomto nařízení uvádí, že do data 15.4.2015 se zakazuje jakékoli přemísťování včelstev, byť v rámci jedné vesnice. Na dnešním mimořádném zasedání OO ČSV Svitavy bylo dojednáno, že avizované setkání s našimi veterináři se uskuteční dne 24.3.2014 ve 14.00 hod. na inspektorátu Krajské veterinární správy v Litomyšli, ul. Šmilovského. Plné znění MVO je umístěno v nařízení SVS.