UPOZORNĚNÍ VARROÁZA LÉTO 2014

18.07.2014 09:36

Vážení chovatelé včel,
OBDRŽELI JSME OPAKOVANĚ UPOZORNĚNÍ OD VČELAŘŮ NA ZVÝŠENÝ VÝSKYT V.DESTRUCTOR VE VČELSTVECH A TO ZEJMÉNA NA STANOVIŠTÍCH, KTERÁ MĚLA VYHOVUJÍCÍ VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ ZIMNÍ MĚLI ANEPROVÁDĚLA JARNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV. VZHLEDEM K NÁLEZŮM SLÁBNOUCÍCH VČELSTEV S VÝSKYTEM VIROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VČEL (VIRUS DEFORMOVANÝCH KŘÍDEL AJ.), JEJICHŽ PŘENAŠEČEM JE PRÁVĚ KLEŠTÍK VČELÍ, JE NUTNÉ VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KLEŠTÍKA (MONITOROVÁNÍ SPADU, KONTROLA ZASAŽENÍ TRUBČÍHO PLODU) A V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO NÁLEZU PROVÉST NEPRODLENĚ OŠETŘENÍ VČELSTEV V TÉTO DOBĚ POUŽITELNÝMI REGISTROVANÝMI PŘÍPRAVKY (S OBSAHEM KYSELINY MRAVENČÍ). DÁLE SLEDOVAT SITUACI VE VČELSTVECH A PROVÉST PŘÍPADNĚ DALŠÍ OŠETŘENÍ V PODLETÍ V DOBĚ LÍHNUTÍ ZIMNÍ GENERACE VČEL A SNAŽIT SE TÍM PŘEDEJÍT PŘÍPADNÝM PODZIMNÍ ÚHYNŮM VČELSTEV NA VARROÁZU.
V případě nálezů, by bylo vhodné, kontaktovat pomocí hromadné emailové pošty ostatní včelaře a vytvořit jakýsi výstražný systém, který by pomáhal včas reagovat na vývoj nákazové situace u varroázy.
 S pozdravem
 MVDr. Jiří Teplý
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
 pro Pardubický kraj
 inspektor pro epizootologii
Inspektorát Svitavy
mobilní telefon: 777 783 318