čl. schůze 24.11.2013

02.12.2013 10:23

Dne 24.11.2013 se uskutečnila členská schůze v Kulturním domě v Opatovci, kde se nejprve přečetl zápis z minulé schůze a potom došlá pošta a diskutovalo se o dění ve vedení svazu, dále se projednával průběh léčení a léčba aerosolovým vyvíječem, čerpání dotace na administraci 1D, poté se vyplatily peníze z dotací a zaplatily členské příspěvky na příští rok.