O nás

Informace o nás

27.08.2017 09:37

   V roce 2000 vznikla Základní Organizace Českého Svazu Včelařů Opatovec s působností v katastrech obcí Opatov a Opatovec, oddělením od ZO Svitavy. Počet zakládajících členů byl 24 se 181 včelstvy. Složení prvního výboru: předseda Tašner Antonín, místopředseda Zika Václav, jednatel Jansa František, pokladník Pelíkán Jaroslav, zdravotní referent Merkuda Jan.  Výhodou takto malé organizace je, že se může více přizpůsobit jednotlivým členům.

   Dnes má členská základna 23 členů se 200 včelstv. Vlastníme dva aerosolvé vyvíječe a jeden kompresor na léčení včelstev, jejich obsluhu zajišťjí proškolené osoby. V naší organizaci máme dva proškolené prohližitelé včelstev, kteří v případě potřeby spolupracují s Krajskou veterinární správou při potlačování včelích nákaz. Scházíme se podle potřeby v kulturním domě v Opatovci nebo v klubu důchodců v Opatově, a to nejméně 4x do roka.