dětské dny 2015

09.07.2015 10:14

Naše základní organizace se podílela na oganizaci Dětského dne v Opatově 30.5.2015 pořádaný OU Opatov, který se konal ve Farském lese od 14 hod. pod názvem "POHÁDKOVÝ LES". Měly jsme staniviště č.1 na kraji lesa u včelky Máji, děti na našem stanovišti nosily na lžíci pilové zrna prokličkovaly mezi květinami a potom nakrmily včelí larvičku a po splnění tohoto úkolu dostaly sladkou odměnu. Na  našem stanovišti děti i dospělí měli možnost nahlédnout do proskleného úlu a prohlédnout pomůcky potředné ke včelaření, přesto že trochu porápil déšť tak účast byla hojná. Tímto bych chtěl poděkovat př. Zikovi , př. Peškovi, Marcele Slaninové a Václavu Slaninovi ml. za účasti a přípravě Dětského dne.

27.6.2015 se konal od 15 hod. Dětský den v Opatovci pořádaný OU Opatovec, naše základní organizace se podílela na organizaci, měly jsme stanoviště vedle "hasičské zbrojnice", kde jsme využily věci připravené z Dětského dne v Opatově. Děti i dospělí měly možnost nahlédnout do proskleného úlu, prohlédnout pomůcky potředné ke včelaření a děti na našem stanovišti nosily na lžíci pilové zrna prokličkovaly mezi květinami a potom nakrmily včelí larvičku, po splnění úkolu dostaly sladkou odměnu. Počasí nám tentokrát přálo, účst hojná, takže i tentokát se vše vydařilo. Tímto bych chtěl poděkovat p. Ehrebergrovi, př. Peškovi a V. Slaninovi ml. za přípravu a organizaci Dětského dne.