Okresní konference

25.04.2015 07:57

Dne 19.4.2015 se uskutečnila ve Svitavách v salónku restaurace Astra okresní konference za naši ZO se jako delegát zůčastnil př. Slanina. Program jednání byl následující:1.zahájení, 2. volba zapisovatele a dvou ověřovatelů, 3. schnálení jednacího řádu okresní komferece, 4. volba volební a návrhové komise, 5. zpráva o činnosti OO za uplynulé období, 6. zpráva o hospodaření OO, 7. zpráva okresní kontrolní a revizní komise, 8. plán činnosti OO na r. 2015, 9. diskuze, 10. volba členů OO a okr. kontrolní a revizní komise, 11. volba delegátů a náhradníka na X. sjezd ČSV, 12. schválení návrhu kandidáta do vyšších orgánů svazu, 13. scválení usnesení, 14. závěr. Usnesení a jednání plen. zasedání najdete v ZÁPISY OO.