plenárního zasedání OO ČSV

30.09.2015 10:55

Dne 24.9.2015 proběhlo plenární zasedání OO ČSV v salónku restaurace Astra s tímto programem:

      1) Zahájení (př. Heger)

      2) Zpráva předsednictva OO ČSV od posledního plenár. zasedání OO ČSV (př. Padělek)     

      3) Zpráva o hospodaření OO ČSV za I. pololetí roku 2015 (př. Grund)

      4) Zpráva člena RV ČSV (př. Švonc)

      5) Seznámení s nákazovou situací v okrese Svitavy ( MVDr. Teplý)    

      6) Diskuse – mimo jiné i : - podzimní léčení,

                                                 - zimní vzorky,              

                                                 - jarní léčení     

      7) Závěr                       

 bod č.4 byl vypuštěn z důvodu nepřítomnosti př. Bc Švonce.

Před plenárním zasedáním proběhl Výdej léčiva pro podzimní ošetření včelstev, které pro naši ZO převzal předseda