Schůze 13.9.2015

30.09.2015 10:19

Dne 13.9.2015 se uskutečnila členská schůze v Opatovci v zasedací místnosti Obecního Úřadu od 14,00 hod., kde se především projednávalo došlá pošta, výběr žádostí o dotace 1D. a hlášení počtu včelstev pro Hradišťko, zhodnocení zájezdu do Moravské Třebové a Dětských dnů v Opatově a Opatovci a k těmto akcím jsme si promítly fotogafie, dále jsme členy seznámili s obsahem internetových stránek naši ZO a předseda ing. Pešek za nás popřál  př. Zikovi k životnímu jubileu 70 let.