schůze

17.12.2014 11:23

Dne 23.11.2014 se konala členská chůze v Kulturním domě v Opatovci, kde se především projednávalo vyplácení dotace 1D. probíhající léčení včel, předseda informoval členskou základnu, že v příštím volebním období už nebude kandidovat na tuto funkci a potom proběhla přednáška na téma včelí produkty se zaměřením na med, kterou přednesl přítel Kulhan. Přednáška trvala dvě hodiny a přesto jsem měl pocit, že jsme si neřekly vše. Tato přednáška byla zajímavá, ale i místy nudná - v řeči odborných výrazů a čísel, přesto bych ji hodnotil jako přínosnou a tímto bych chtěl poděkovat přednášejícímu, že Nás navštívil.