Zájezd 2015

09.07.2015 11:04

V neděli 28.6.2015 jsme navštívily př. Pavlíčka v Sušici v Moravské Třebové, kde nás přivítal na jeho tvzi, pohostil přednesl přednášku a kde nám vše předvedl a ukázal, škoda jen, že nám počasí nepřálo, jinak to bylo velice zajímavé. Tímto bych chtěl poděkovat přednášejícímu a účasníkům zájezdu za hojnou účast.