Zasedání RV

26.11.2015 10:06

Zápis ze zasedání RV ČSV v Nasavrkách dne 21.11.2015:
-zúčastnil se př. Mgr. Bc. P. Švonc.
Kauza VČELPO, spol. s r.o. :
- publikováno v tisku (Blesk) a ve sdělovacích prostředcích,
-v medu distribuovaném společností Včelpo, spol. s r.o. byla laboratorním rozborem
zjištěna přítomnost dvou druhů antibiotik, kterou jsou v zemích EU zakázány,
- do problému se vložil i ministr zemědělství Jurečka a zakázal distribuci medu ze
Včelpa až do vyřešení celé věci,
-šetřením a laboratorními vyšetřeními bylo zjištěno, že med pochází pravděpodobně
z Ukrajiny, ale do Včelpa byl prodán českým včelařem,
-Včelpu hrozí vysoká pokuta, proto je velká snaha, aby byla ztotožněna konkrétní
osoba, která Včelpu med prodala,
-předsednictvo RV ČSV ke dni 20.11.2015 odvolalo ředitele Včelpa i dozorčí radu,
v současné době je Včelpo bez vedení a nové vedení by měl vybrat, navrhnout a
schválit po sjezdu nový RV,
-předsednictvo RV ČSV vydalo tiskové prohlášení za ČSV, jehož znění bylo
schváleno RV ČSV a odesláno do ČTK.
Novela Vyhlášky č. 197/2005 Sb. (Evropská dotace)
-pro další tříleté období se tato právní norma v zásadě nebude měnit, úpravy budou
minimální, celková částka na tuto dotaci se navyšovat nebude, i když velkou část této
dotace díky zdravotní situaci včelstev v ČR v posledním roce odčerpala léčiva.
Finanční postih ČSV za nevyhlášení výběrového řízení na časopis Včelařství:
-ČSV hrozí milionová sankce za nevyhlášení výběrového řízení na časopis
Včelařství, v současné době je vedeno řízení z místně příslušným finančním úřadem
pro Prahu 1 s cílem vyjednat snížení příp. prominutí této sankce,
-aby se již tato situace neopakovala, vydal ČSV Organizační směrnici, ve které jsou
uvedena pravidla pro zadávání malých veřejných zakázek – schváleno RV.
Platební rozkaz proti firmě Reklamax:
-ČSV vyhrál spor se společností Reklamax a vysoudil na této společnosti částku
533.000,-Kč, kterou za tuto společnost musel ČSV v minulosti zaplatit v souvislosti
s nedodržením pravidel pro čerpání dotačních titulů z Evropské dotace.
Plán práce na rok 2016:
-RV ČSV schválil dílčí plán práce na rok 2016 (pouze do března 2016), zbytek bude
doplánován novým RV po sjezdu.
X.sjez ČSV:
Kandidáti na předsedu ČSV:
1/ Mgr. Jarmila Machová – bývalá právnička svazu,
2/ Karel Brückler – současný předseda ČSV.
-sjezd se uskuteční v Praze ve dnech 12. až 13.12.2015,
- zúčastní se jej př. M. Padělek jako delegát a kandidát na člena nového RV ČSV, př.
V. Šauer jako delegát a př. Mgr. P. Švonc jako delegát,
-na sjezdu budou schváleny nové stanovy ČSV se zapracovanými připomínkami od
členské základny,
- na sjezdu bude zvolen nový RV ČSV, který pak zvolí nového předsedu ČSV,
- první zasedání nového RV po sjezdu bude 8.1.2016.

Zapsal: př. Mgr. Bc. P. Švonc - člen RV ČSV