ZO Litomyšl Vás zve

14.05.2015 09:17

Vážení přátelé, zveme vás na zájezd na Moravu:

Sobota 27. června – zájezd na stanici výzkumného ústavu Žeravice u Přerova a ZOO Svatý Kopeček u Olomouce - odjezd od hotelu Zlatá hvězda (Litomyšl) v 6.00 hod., přednáška/seminář od 8.00 hod.: RNDr. Pavel Krieg CSc., Velká Dlážka 23, 750 03 Přerov 2, tel. 581 211 362, pavel.krieg@tiscali.cz, přednášené obory: tlumení nákaz, chov matek a šlechtitelská práce, anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné

Objednávky u př. Sršně:

Lubomír SRŠEŇ U školek 990 570 01 Litomyšl 728 686 821 srsen@lit.cz

Těšíme se na vás!
Zdraví Ing. Jindřich PETR, jednatel ZO Litomyšl